Зарэгістравана ў Нацыянальным рэестры прававых актаў
Рэспублікі Беларусь 25 чэрвеня 2003 г. N 2/957


ЗАКОН РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
16 чэрвеня 2003 г. N 208-З 
АБ ГАНДЛЕВА-ПРАМЫСЛОВАЙ ПАЛАЦЕ

 

Прыняты Палатай прадстаўнікоў 23 мая 2003 года

Адобраны Саветам Рэспублікі 29 мая 2003 года

(у рэд. Законаў Рэспублікі Беларусь ад 08.01.2004 N 264-З,

ад 29.04.2004 N 275-З, ад 29.06.2006 N 137-З, ад 15.07.2008 N 397-З,

ад 04.06.2015 N 268-З, ад 01.04.2024 N 360-З)

  

Гэты Закон вызначае асновы прававога статусу гандлёва-прамысловай палаты, а таксама парадак стварэння і дзейнасці гандлёва-прамысловых палат, асаблівасці ўзаемаадносін гандлёва-прамысловых палат, у тым ліку Беларускай гандлёва-прамысловай палаты, і дзяржавы.

 

ГЛАВА 1

АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННІ

Артыкул 1. Прававое становішча гандлёва-прамысловай палаты

Гандлёва-прамысловай палатай прызнаецца добраахвотнае аб'яднанне юрыдычных асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў, якое з'яўляецца недзяржаўнай некамерцыйнай арганізацыяй, створана ў мэтах садзейнічання развіццю прадпрымальніцкай дзейнасці ў Рэспубліцы Беларусь, інтэгравання яе эканомікі ў сусветную гаспадарчую сістэму, стварэння спрыяльных умоў для ўмацавання знешнеэканамічных сувязей суб'ектаў прадпрымальнікамі.

Гандлёва-прамысловая палата мае права:

выступаць у якасці заснавальніка (удзельніка) юрыдычных асоб або ўласніка маёмасці ў парадку, вызначаным грамадзянскім заканадаўствам;
(у рэд. Закона Рэспублікі Беларусь ад 01.04.2024 N 360-З)

ствараць прадстаўніцтвы і філіялы;

ажыццяўляць іншыя паўнамоцтвы ў адпаведнасці з заканадаўствам.

Артыкул 2. Прынцыпы дзейнасці гандлёва-прамысловай палаты

Дзейнасць гандлёва-прамысловай палаты засноўваецца на наступных прынцыпах:
законнасці;;

добраахвотнага аб'яднання членаў гандлёва-прамысловай палаты;

раўнапраўя членаў гандлёва-прамысловай палаты;

неўмяшання гандлёва-прамысловай палаты ў дзейнасць яе чальцоў;

самастойнасці;

галоснасці.

Артыкул 3. Асноўныя задачы гандлёва-прамысловай палаты

Асноўнымі задачамі гандлёва-прамысловай палаты з'яўляюцца:

садзейнічанне развіццю сувязей суб'ектаў прадпрымальніцкай дзейнасці з замежнымі інвестарамі, павелічэнню экспарту беларускіх тавараў (работ, паслуг);
(у рэд. Закона Рэспублікі Беларусь ад 04.06.2015 N 268-З)

аказанне практычнай дапамогі суб'ектам прадпрымальніцкай дзейнасці ў развіцці вытворчасці канкурэнтаздольнай прадукцыі, правядзенні гандлёвых аперацый на знешніх рынках;

прадстаўленне і абарона інтарэсаў членаў гандлёва-прамысловай палаты пры ажыццяўленні знешнеэканамічнай дзейнасці як у Рэспубліцы Беларусь, так і ў замежных дзяржавах;

развіццё і ўмацаванне сувязей з гандлёва-прамысловымі палатамі, асацыяцыямі, саюзамі прадпрымальнікаў і іншымі няўрадавымі арганізацыямі замежных дзяржаў;

распаўсюджванне інфармацыі аб экспартным, прамысловым і навукова-тэхнічным патэнцыяле Рэспублікі Беларусь, аб нацыянальным заканадаўстве аб знешнеэканамічнай дзейнасці, аб звычаях і правілах міжнароднага гандлю; (у рэд. Закона Рэспублікі Беларусь ад 01.04.2024 N 360-З)

ажыццяўленне кансультатыўна-інфармацыйнай дзейнасці па даследаванні і асваенні замежных рынкаў, пошуку замежных партнёраў па знешнеэканамічным супрацоўніцтве, садзейнічанні ва ўстанаўленні кантактаў з суб'ектамі прадпрымальніцкай дзейнасці Рэспублікі Беларусь;

удасканаленне сістэмы навучання і стажыроўкі спецыялістаў па пытаннях знешнеэканамічнай дзейнасці;

арганізацыя міжнародных і нацыянальных выставак і кірмашоў.
абзац выключаны. - Закон Рэспублікі Беларусь ад 01.04.2024 N 360-З.

 

ГЛАВА 2

СТВАРЭННЕ ГАНДЛЕВА-ПРАМЫСЛОВАЙ ПАЛАТЫ, КІРАЎНІЧЫЯ ОРГАНЫ

І ЧЛЕНСТВА Ў ГАНДЛЕВА-ПРАМЫСЛОВАЙ ПАЛАЦЕ 

Артыкул 4. Стварэнне гандлёва-прамысловай палаты

Гандлёва-прамысловая палата ствараецца на аснове добраахвотнага аб'яднання яе заснавальнікаў па ініцыятыве не менш як 15 заснавальнікаў пры наяўнасці згоды Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

Гандлёва-прамысловая палата падлягае дзяржаўнай рэгістрацыі ў парадку, які вызначаецца заканадаўчымі актамі.

Назва гандлёва-прамысловай палаты павінна змяшчаць словы "гандлёва-прамысловая палата".

Артыкул 5. Статут гандлёва-прамысловай палаты

Устаноўчым дакументам гандлёва-прамысловай палаты з'яўляецца яе статут. Статут гандлёва-прамысловай палаты зацвярджаецца заснавальнікамі на ўстаноўчым з'ездзе гандлёва-прамысловай палаты.

Статут гандлёва-прамысловай палаты, акрамя звестак, вызначаных пунктам 2 артыкула 48 Грамадзянскага кодэкса Рэспублікі Беларусь, павінен змяшчаць:

задачы гандлёва-прамысловай палаты;

умовы, парадак набыцця і страты членства ў гандлёва-прамысловай палаце;

правы і абавязкі чальцоў гандлёва-прамысловай палаты;

парадак фармавання і паўнамоцтвы органаў гандлёва-прамысловай палаты;

крыніцы і парадак фармавання маёмасці гандлёва-прамысловай палаты;

парадак унясення змяненняў і дапаўненняў у статут гандлёва-прамысловай палаты;

парадак рэарганізацыі і ліквідацыі гандлёва-прамысловай палаты

Артыкул 6. Кіруючыя органы гандлёва-прамысловай палаты

Вышэйшым органам кіравання гандлёва-прамысловай палаты з'яўляецца з'езд гандлёва-прамысловай палаты, які склікаецца не радзей за адзін раз у пяць гадоў.
(у рэд. Закона Рэспублікі Беларусь ад 01.04.2024 N 360-З)

З'езд гандлёва-прамысловай палаты абірае пастаянна дзейны выканаўчы орган гандлёва-прамысловай палаты, які ажыццяўляе кіраўніцтва яе дзейнасцю ў перыяд паміж з'ездамі.

Артыкул 7. Сяброўства ў гандлёва-прамысловай палаце

(уведзена Законам Рэспублікі Беларусь ад 08.01.2004 N 264-З)

Членамі гандлёва-прамысловай палаты могуць з'яўляцца любыя юрыдычныя асобы і індывідуальныя прадпрымальнікі, якія прызнаюць і выконваюць палажэнні статута гандлёва-прамысловай палаты, выплачваюць членскія ўзносы і дзейнасць якіх адпавядае мэтам і задачам гандлёва-прамысловай палаты.

Прыняцце ў склад гандлёва-прамысловай палаты, а таксама выключэнне з яе складу членаў гандлёва-прамысловай палаты ажыццяўляюцца ў адпаведнасці са статутам гандлёва-прамысловай палаты. Члены гандлёва-прамысловай палаты ў любы час могуць выйсці з яе саставу.

Члены гандлёва-прамысловай палаты маюць роўныя правы і нясуць роўныя абавязкі, звязаныя з членствам у гандлёва-прамысловай палаце.

Адмова гандлёва-прамысловай палаты ў прыняцці юрыдычнай асобы або індывідуальнага прадпрымальніка ў склад гандлёва-прамысловай палаты, а таксама рашэнне аб выключэнні з яе складу членаў гандлёва-прамысловай палаты могуць быць абскарджаны гэтай юрыдычнай асобай або індывідуальным прадпрымальнікам у суд на працягу шасці месяцаў з дня атрымання адмовы або прыняцця рашэння.

 

ГЛАВА 3

МАЙНАСЦЬ, АДКАЗНАСЦЬ І ПАРАДК РЭАРГАНІЗАЦЫІ И

ЛІКВІДАЦІІ ГАНДЛЕВА-ПРАМЫСЛОВАЙ ПАЛАТЫ

Артыкул 8. Маёмасць гандлёва-прамысловай палаты

Маёмасць гандлёва-прамысловай палаты фарміруецца за кошт уступных і членскіх узносаў, прыбытку ад прадпрымальніцкай дзейнасці гандлёва-прамысловай палаты, іншых даходаў і паступленняў, не забароненых заканадаўствам, і знаходзіцца ва ўласнасці гандлёва-прамысловай палаты.

Пры стварэнні гандлёва-прамысловай палаты яе заснавальнікі надзяляюць гандлёва-прамысловую палату маёмасцю, мінімальны памер якой павінен складаць суму, эквівалентную 10 000 еўра.
(частка другая артыкула 8 уведзена Законам Рэспублікі Беларусь ад 08.01.2004 N 264-З)

Даходы, прыбытак і iншая маёмасць гандлёва-прамысловай палаты не могуць размяркоўвацца паміж яе членамі і выкарыстоўваюцца толькі для выканання статутных задач гандлёва-прамысловай палаты, за выключэннем выпадку, устаноўленага часткай трэцяй артыкула 18 гэтага Закона.
(у рэд. Закона Рэспублікі Беларусь ад 01.04.2024 N 360-З)

Члены гандлёва-прамысловай палаты страчваюць правы на маёмасць, перададзенае гандлёва-прамысловай палаце ў якасці ўступных і членскіх узносаў.

Гандлёва-прамысловая палата можа мець ва ўласнасці будынкі, збудаванні, абсталяванне, транспартныя і грашовыя сродкі, каштоўныя паперы і іншую маёмасць, неабходнае для ажыццяўлення статутных задач.

Артыкул 9. Адказнасць гандлёва-прамысловай палаты па сваіх абавязацельствах

Гандлёва-прамысловая палата:

адказвае па сваіх абавязацельствах усёй прыналежнай ёй маёмасцю;

не адказвае па абавязацельствах сваіх членаў, роўна як і члены гандлёва-прамысловай палаты не адказваюць па яе абавязацельствах, за выключэннем выпадкаў, прадугледжаных грамадзянскім заканадаўствам або статутам гандлёва-прамысловай палаты.
(у рэд. Закона Рэспублікі Беларусь ад 01.04.2024 N 360-З)

Артыкул 10. Рэарганізацыя і ліквідацыя гандлёва-прамысловай палаты

Рэарганізацыя і ліквідацыя гандлёва-прамысловай палаты здзяйсняюцца ў адпаведнасці з грамадзянскім заканадаўствам і статутам гандлёва-прамысловай палаты.
(у рэд. Закона Рэспублікі Беларусь ад 01.04.2024 N 360-З)

Маёмасць ліквідаванай гандлёва-прамысловай палаты, якая засталася пасля задавальнення патрабаванняў усіх крэдытораў, выкарыстоўваецца па рашэнню ліквідацыйнай камісіі ў мэтах, прадугледжаных статутам гандлёва-прамысловай палаты.

 

ГЛАВА 4

ДЗЕЙНАСЦЬ ГАНДЛЕВА-ПРАМЫСЛОВАЙ ПАЛАТЫ ПА РАШЭННІ

ЎСКЛАДЗЕНЫХ НА ЯЕ ЗАДАЧ

Артыкул 11. Агульныя палажэнні аб дзейнасці гандлёва-прамысловай палаты

Гандлёва-прамысловая палата для дасягнення сваіх мэт і вырашэння ўскладзеных на яе задач ажыццяўляе дзейнасць па выкананню работ, аказанню паслуг, указаных у артыкулах 12 - 17 гэтага Закона, а таксама іншую дзейнасць, не забароненую заканадаўствам.

Гандлёва-прамысловая палата мае права з'яўляцца ўдзельнікам (заснавальнікам, членам) толькі тых юрыдычных асоб, дзейнасць якіх накіравана на дасягненне задач гандлёва-прамысловай палаты.
(частка другая артыкула 11 уведзена Законам Рэспублікі Беларусь ад 08.01.2004 N 264-З)

Асобнымі відамі дзейнасці, пералік якіх вызначаецца заканадаўчымі актамі, гандлёва-прамысловая палата можа займацца толькі на падставе ліцэнзій.
(у рэд. Законаў Рэспублікі Беларусь ад 29.06.2006 N 137-З, ад 01.04.2024 N 360-З

Артыкул 12. Дзейнасць гандлёва-прамысловай палаты ў галіне знешнеэканамічнага супрацоўніцтва

Гандлёва-прамысловая палата ў галіне знешнеэканамічнага супрацоўніцтва можа ажыццяўляць наступныя віды дзейнасці:

садзейнічанне юрыдычным асобам і індывідуальным прадпрымальнікам Рэспублікі Беларусь у наладжванні навукова-тэхнічнага і прамысловага кааперавання, развіцці іншых форм знешнеэканамічнага супрацоўніцтва;

садзейнічанне членам гандлёва-прамысловай палаты ў запрашэнні ў Рэспубліку Беларусь замежных дэлегацый, правядзенні сустрэч і перамоў;

садзейнічанне пашырэнню экспарту беларускіх тавараў (работ, паслуг), выяўленню і ўключэнню ў знешнегандлёвы абарот нявыкарыстаных рэсурсаў, новых відаў тавараў (работ, паслуг), складанню бізнес-планаў

арганізацыю і правядзенне ў Рэспубліцы Беларусь і замежных дзяржавах дзён эканомікі, прэзентацый юрыдычных асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў Рэспублікі Беларусь і замежных дзяржаў, сімпозіумаў і канферэнцый;

арганізацыю навучання спецыялістаў па пытаннях знешнеэканамічнай дзейнасці ў Рэспубліцы Беларусь і замежных дзяржавах, іншых мерапрыемстваў, накіраваных на павышэнне кваліфікацыі кіраўнікоў і спецыялістаў юрыдычных асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў-членаў Гандлёва-прамысловай палаты;

іншыя віды дзейнасці ў адпаведнасці з заканадаўствам аб знешнеэканамічнай дзейнасці.

Закона Рэспублікі Беларусь ад 01.04.2024 N 360-З)

Артыкул 13. Дзейнасць гандлёва-прамысловай палаты ў галіне выставачна-кірмашовай дзейнасці

Гандлёва-прамысловая палата ў галіне выставачна-кірмашовай дзейнасці можа ажыццяўляць наступныя віды дзейнасці:

кансультаванне па ўсіх пытаннях выставачна-кірмашовай дзейнасці;

прадастаўленне інфармацыі аб выставах і кірмашах, якія праводзяцца ў Рэспубліцы Беларусь і замежных дзяржавах;

арганізацыю калектыўнага ўдзелу юрыдычных асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў Рэспублікі Беларусь у выставах і кірмашах, якія праводзяцца ў Рэспубліцы Беларусь і замежных дзяржавах;

удзел у арганізацыі падрыхтоўкі і правядзення выстаў у замежных дзяржавах, а таксама выстаў замежных дзяржаў у Рэспубліцы Беларусь;

падрыхтоўку спецыялістаў юрыдычных асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў Рэспублікі Беларусь па пытаннях тэорыі і практыкі ўдзелу ў міжнародных выставах і кірмашах у Рэспубліцы Беларусь і замежных дзяржавах;

іншыя віды дзейнасці ў адпаведнасці з заканадаўствам, якія рэгулююць выставачна-кірмашовую дзейнасць.Закона Рэспублікі Беларусь ад 01.04.2024 N 360-З)

Артыкул 14. Дзейнасць гандлёва-прамысловай палаты ў галіне экспертызы

Гандлёва-прамысловая палата ў галіне экспертызы можа ажыццяўляць наступныя віды дзейнасці:

правядзенне экспертызы колькасці, якасці і камплектнасці тавараў, сыравіны і абсталявання;

правядзенне ацэнкі кошту маёмасці з захаваннем патрабаванняў заканадаўства аб ацэначнай дзейнасці;

Закона Рэспублікі Беларусь ад 15.07.2008 N 397-З)

кансультаванне па ўказаных відах экспертыз.

Артыкул 15. Дзейнасць гандлёва-прамысловай палаты ў галіне прававога забеспячэння знешнеэканамічнай дзейнасці

Гандлёва-прамысловая палата ў галіне прававога забеспячэння знешнеэканамічнай дзейнасці можа ажыццяўляць наступныя віды дзейнасці:

аказанне дапамогі юрыдычным асобам і індывідуальным прадпрымальнікам Рэспублікі Беларусь і замежных дзяржаў у распрацоўцы і складанні папярэдніх дагавораў, праектаў дагавораў, іншых дакументаў, неабходных для вядзення знешнеэканамічнай і прадпрымальніцкай дзейнасці;

падрыхтоўку дакументаў для дзяржаўнай рэгістрацыі ў Рэспубліцы Беларусь камерцыйных арганізацый, заснавальнікамі (удзельнікамі, уласнікамі маёмасці) якіх з'яўляюцца замежныя дзяржавы, замежныя арганізацыі, міжнародныя арганізацыі, замежныя грамадзяне і асобы без грамадзянства, якія пастаянна пражываюць за межамі Рэспублікі Беларусь, для дзяржаўнай рэгістрацыі за межамі Рэспублікі Беларусь арганізацый, заснавальнікамі (удзельнікамі, уласнікамі маёмасці) якіх з'яўляюцца юрыдычныя асобы Рэспублікі Беларусь, грамадзяне Рэспублікі Беларусь, замежныя грамадзяне і асобы без грамадзянства, якія пастаянна пражываюць у Рэспубліцы Беларусь, у тым ліку індывідуальныя прадпрымальнікі, а таксама для атрымання дазволу на адкрыццё ў Рэспубліцы Беларусь прадстаўніцтваў замежных арганізацый;

Закона Рэспублікі Беларусь ад 04.06.2015 N 268-З)

іншыя віды дзейнасці ў адпаведнасці з заканадаўствам аб знешнеэканамічнай дзейнасці.

Закона Рэспублікі Беларусь ад 01.04.2024 N 360-З)

Артыкул 16. Дзейнасць гандлёва-прамысловай палаты ў галіне інфармацыі і рэкламы

Гандлёва-прамысловая палата ў галіне інфармацыі і рэкламы можа ажыццяўляць наступныя віды дзейнасці:

абмен камерцыйнай інфармацыяй з замежнымі дзяржавамі, міжнароднымі арганізацыямі, гандлёва-прамысловымі палатамі замежных дзяржаў;

падбор, апрацоўку і распаўсюджванне інфармацыі па пытаннях знешнеэканамічнай і прадпрымальніцкай дзейнасці ў Рэспубліцы Беларусь і замежных дзяржавах;

выданне каталогаў, бюлетэняў, часопісаў, іншых друкаваных матэрыялаў;

іншыя віды дзейнасці ў адпаведнасці з заканадаўствам аб інфармацыі, інфарматызацыі і абароне інфармацыі, аб рэкламе.

Закона Рэспублікі Беларусь ад 01.04.2024 N 360-З)

Артыкул 17. Дзейнасць гандлёва-прамысловай палаты ў галіне патэнтна-ліцэнзійнай дзейнасці

Закона Рэспублікі Беларусь ад 01.04.2024 N 360-З

Гандлёва-прамысловая палата ў галіне патэнтна-ліцэнзійнай дзейнасці можа аказваць прававыя паслугі суб'ектам гаспадарання ў сувязі са стварэннем і выкарыстаннем аб'ектаў інтэлектуальнай уласнасці (вынаходак, карысных мадэляў, прамысловых узораў, таварных знакаў, знакаў абслугоўвання, праграмных прадуктаў), а таксама ажыццяўляць іншыя віды дзейнасці ў адпаведнасці з заканадаўствам аб інтэлектуальнай уласнасці.

 ГЛАВА 5

БЕЛАРУСКАЯ ГАНДЛЁВА-ПРАМЫСЛОВАЯ ПАЛАТА

Артыкул 18. Асаблівасці прававога статусу Беларускай гандлёва-прамысловай

Закона Рэспублікі Беларусь ад 01.04.2024 N 360-З

Беларуская гандлёва-прамысловая палата з'яўляецца Цэнтральнай гандлёва-прамысловай палатай на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь і ажыццяўляе агульную каардынацыю дзейнасці гандлёва-прамысловых палат, якія ствараюцца на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь.

Беларуская гандлёва-прамысловая палата можа мець ва ўласнасці любую маёмасць, неабходную для забеспячэння яе дзейнасці, за выключэннем аб'ектаў, якія ў адпаведнасці з заканадаўчымі актамі могуць знаходзіцца толькі ва ўласнасці дзяржавы.

Беларуская гандлёва-прамысловая палата мае права пералічваць частку даходаў у рэспубліканскі бюджэт у парадку, устаноўленым яе статутам.

Артыкул 19. Выкананне Беларускай гандлёва-прамысловай палатай асобных функцый

Закона Рэспублікі Беларусь ад 01.04.2024 N 360-З

Актамі заканадаўства на беларускую Гандлёва-прамысловую палату можа быць ускладзена выкананне асобных функцый, якія адпавядаюць асноўным задачам гандлёва-прамысловай палаты, названым у артыкуле 3 гэтага Закона.

Каардынацыю дзейнасці Беларускай гандлёва-прамысловай палаты па выкананні функцый, указаных у частцы першай гэтага артыкула, ажыццяўляе Міністэрства замежных спраў.

Беларуская гандлёва-прамысловая палата мае права ажыццяўляць распрацоўку і ўнясенне на разгляд Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь праектаў нарматыўных прававых актаў Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь па пытаннях, звязаных з выкананнем Беларускай гандлёва-прамысловай палатай функцый, указаных у частцы першай гэтага артыкула.

Артыкул 20. Дзейнасць Беларускай гандлёва-прамысловай палаты ў галіне сертыфікацыі па пацвярджэнню сапраўднасці дакументаў і сведчання абставін непераадольнай сілы

Закона Рэспублікі Беларусь ад 08.01.2004 N 264-З

Беларуская гандлёва-прамысловая палата, акрамя відаў дзейнасці, указаных у артыкулах 12 - 17 гэтага Закона, можа ажыццяўляць:

выдачу і пасведчанне сертыфікатаў аб паходжанні тавараў і ўстанаўленне прыналежнасці прадукцыі (работ, паслуг) да ўласнай вытворчасці ў парадку, прадугледжаным Саветам Міністраў Рэспублікі Беларусь;

Закона Рэспублікі Беларусь ад 01.04.2024 N 360-З

пацвярджэнне сапраўднасці дакументаў, якія выкарыстоўваюцца ў міжнародным эканамічным абароце, у парадку, прадугледжаным Саветам Міністраў Рэспублікі Беларусь;

Закона Рэспублікі Беларусь ад 01.04.2024 N 360-З)

сведчанне абставін непераадольнай сілы ў адпаведнасці з умовамі здзелак, у тым ліку знешнегандлёвых, і міжнародных дагавораў Рэспублікі Беларусь;

(абзац уведзены Законам Рэспублікі Беларусь ад 08.01.2004 N 264-З; у рэд. Закона Рэспублікі Беларусь ад 01.04.2024 N 360-з)

іншыя віды дзейнасці, аднесеныя да кампетэнцыі Беларускай гандлёва-прамысловай палаты заканадаўствам аб знешнеэканамічнай дзейнасці.

Закона Рэспублікі Беларусь ад 01.04.2024 N 360-З)

Артыкул 21. Кіруючыя органы Беларускай гандлёва-прамысловай палаты

Кіруючымі органамі Беларускай гандлёва-прамысловай палаты з'яўляюцца:

з'езд-вышэйшы орган кіравання, які склікаецца не радзей аднаго разу ў пяць гадоў;

Закона Рэспублікі Беларусь ад 01.04.2024 N 360-З

савет-выбіраемы з'ездам орган кіравання, які ажыццяўляе кіраўніцтва дзейнасцю Беларускай гандлёва-прамысловай палаты ў перыяд паміж з'ездамі;

Прэзідыум-выканаўчы орган, які ажыццяўляе бягучае кіраўніцтва дзейнасцю Беларускай гандлёва-прамысловай палаты, склад якога зацвярджаецца Саветам па прадстаўленні старшыні Беларускай гандлёва-прамысловай палаты;

Закона Рэспублікі Беларусь ад 29.04.2004 N 275-З

старшыня-кіраўнік Беларускай гандлёва-прамысловай палаты, які з'яўляецца па пасадзе старшынёй савета і прэзідыума.

Закона Рэспублікі Беларусь ад 29.04.2004 N 275-З)

Старшыня Беларускай гандлёва-прамысловай палаты абіраецца на пасаду і вызваляецца ад пасады саветам Беларускай гандлёва-прамысловай палаты па прапанове Міністэрства замежных спраў. Старшыня Беларускай гандлёва-прамысловай палаты абіраецца на пасаду тэрмінам на пяць гадоў.

Законаў Рэспублікі Беларусь ад 29.04.2004 N 275-з, ад 01.04.2024 N 360-з) 

ГЛАВА 6

ЗАКЛЮЧНЫЯ ПАЛАЖЭННІ

Артыкул 22. Уступленне ў сілу гэтага Закона

Гэты Закон уступае ў сілу з дня яго афіцыйнага апублікавання.

Артыкул 23. Прывядзенне актаў заканадаўства Рэспублікі Беларусь у адпаведнасць з гэтым Законам

Савету Міністраў Рэспублікі Беларусь у трохмесячны тэрмін з дня ўступлення ў сілу гэтага Закона:

унесці ва ўстаноўленым парадку прапановы па прывядзенню заканадаўчых актаў у адпаведнасць з гэтым Законам;

прывесці рашэнні Урада Рэспублікі Беларусь у адпаведнасць з гэтым Законам;

забяспечыць прывядзенне рэспубліканскімі органамі дзяржаўнага кіравання, іншымі дзяржаўнымі арганізацыямі, падпарадкаванымі Ураду Рэспублікі Беларусь, нарматыўных прававых актаў у адпаведнасць з гэтым Законам.

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь           

А.Лукашэнка